Mẫu Hợp Đồng Xây Dựng Nhân Công Giá Rẻ Tại Bình Dương Năm 2018

Mẫu Hợp Đồng Xây Dựng Nhân Công Giá Rẻ Tại Bình Dương Năm 2018 – Công ty Đại Đồng Đen chuyên nhận thầu xây dựng cung cấp mẫu hợp đồng mới nhất năm 2018 tại Bình Dương

Lượt xem: 1700

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG ĐEN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THI CÔNG

Số: 01…/ĐĐ18

 

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở RIÊNG LẺ

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠI ĐỒNG ĐEN

Địa chỉ: Số 14 lô 01, KP.1A, P.An Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

 • Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2018. Chúng to6ii gồm có các bên ký kết hợp đồng:

 

I. Đại diện bên bên chủ đầu tư (gọi tắt là bên A):

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĐẠI ĐỒNG ĐEN

Do bà: Đỗ Thị Oanh

Chức vụ: Giám Đốc

Địa chị: Số 14 lô 01, KP.1A, P.An Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Mã số thuế: 3702451263

Điện thoại: 0937 603 134 – 0937 294 131

 

II. Đại diện bên nhà thầu thi công (Gọi tắt là bên B):

Do ông (bà): …………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

CMND số: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………

 

SAU KHI BÀN BẠC, HAI BÊN THỎA THUẬN VÀ THỐNG NHẤT KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU:

Điều I: Nội dung công việc phải thực hiện.

 • Bên A đồng ý giao khoán toàn bộ phần nhân công cho bên B thi công tại địa chỉ ……………………… Bình Dương theo đúng hồ sơ thiết kế do Công ty Đại Đồng Đen thiết lập.
 • Hạng mục thi công: kèm theo phụ lục hợp đồng số 01 miêu tả nội dung công việc và bộ hồ sơ thiết kế do bên A cung cấp.

Điều II: Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật.

 • Theo đúng yêu cầu qui định trong hồ sơ thiết kế của Công ty Đại Đồng Đen, theo qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, các qui định quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hiện hành về công tác xây dựng.
 • Tất cả các hạng mục liên quan đến bê tông và kết cấu sắt phải được giám sát bên A ký nghiệm thu mới được tiếp tục thi công.
 • Công tác nghiệm thu tuân thủ theo thỏa thuận chất lượng mà hai bên đã thống nhất.

Điều III: Thời gian và tiến độ thực hiện.

 • Thời gian thực hiện hoàn thành là 100 ngày (thời gian dao động tối đa 05 ngày) kể từ ngày ký hợp đồng thi công, phải đảm bảo đúng tiến độ thi công và các hạng mục nằm trong phụ lục 01 của hợp đồng này kết hợp bộ hồ sơ thiết kế do Công ty Đại Đồng Đen cung cấp.
 • Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày có hiệu lệnh khởi công. Bên A sẽ báo trước cho Bên B 05 ngày.
 • Thời gian hoàn thành: ngày … tháng … năm 2018.

Điều IV: Bảo hành công trình.

 • Bên B có trách nhiệm bảo hành cho Bên A, sau khi nghiệm thu bàn giao và đưa công trình vào sử dụng.
 • Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế phần hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành sử dụng không bình thường do lỗi của Bên B gây ra.
 • Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình và đưa công trình vào sử dụng và số tiền bảo hành là 3% so với giá trị hợp đồng.

Điều V: Giá trị hợp đồng:

 • Tổng giá trị hợp đồng được làm tròn là: ……………….(Bằng chữ: ……………….)
 • Giá trị hợp đồng trên là giá được tính theo dạng trọn gói “ chìa khóa trao tay” (bao gồm toàn bộ chi phí nhân công để hoàn thành công trình liên quan đến công tác xây dựng và hệ thống điện, nước, sơn nước cho công trình).
 • Ngoài ra Bên B không được tính n hững phát sinh không hợp lý khác vào hợp đồng này.

Điều VI: Hình thức và thời hạn thanh toán hợp đồng.

 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản.
 • Thời gian thanh toán: Chia làm 8 lần.

+ Lần 1: Bên A nhận cọc của Bên B số tiền: 5.000.000đ (Số tiền này sẽ được Bên A hoàn trả cho Bên B sau 03 ngày kể từ ngayy2 có hiệu lệnh khởi công của công trình).

+ Lần 2: Thanh toán 10% giá trị hợp đồng sau khi Bên B thi công xong đổ bê tông đà kiềng móng tương đương số tiền ………….đ.

+ Lần 3: Thanh toán 15% giá trị hợp đồng sau khi bên B thi công xong đổ bê tông sàn lầu 01 tương đương số tiền …………..đ.

+ Lần 4: Thanh toán 10% giá trị hợp đồng sau khi bên B thi công xong đổ bê tông sàn lầu 01 tương đương số tiền …………..đ.

+ Lần 5: Thanh toán 10% sau khi đổ bê tông mái và lợp mái ngói xong tương đương số tiền …….….đ.

+ Lần 6: Thanh toán 20% sau khi xong phần thô, tô tường xong toàn bộ ngôi nhà tương đương số tiền ……………đ.

+ Lần 7: Thanh toán 32% sau khi bàn giao công trình để bên A đưa vào sử dụng tương số tiền ……………..đ.

+ Lần 8: Thanh toán 3% sau khi hết hạn bảo hành tương đương số tiền ……………đ.

- Sau khi hoàn thành từng giai đoạn thi công, hai bên cùng nhau làm biên bản nghiệm thu khối lượng từng phần và bên B gửi giấy đề nghị bên A thanh toán. Sau 07 ngày nhận được biên bản nghiệm thu khối lượng từng phần và giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của giám sát bên A thì Bên A có trách nhiệm thanh toán số tiền tương ứng cho Bên B.

Điều VII: Quyền và nghĩa vụ các bên.

Bên A:

 • Sau khi ký hợp đồng, bên A sẽ cung cấp toàn bộ bản vẽ thiết kế của công trình cho bên B và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bên B thi công.
 • Tiến hành nghiệm thu kịp thời cùng với bên B.
 • Thanh toán cho bên B theo điều VI của hợp đồng này.
 • Cử một người có chuyên môn về xây dựng giám sát công trình, không để nhiều người can thiệp vào kỹ thuật làm ảnh hương đến chất lượng thẩm mỹ và tiến độ của công trình.
 • Có mặt khi cơ quan chức năng yêu cầu để cùng với bên B giải quyết kịp thời các vướng mắc (nếu có) trong suốt quá trình thi công công trình.
 • Có quyền dừng thi công nếu bên B thực hiện không đúng tiến độ, không đúng tư vấn kỹ thuật, hoặc thợ quá yếu kém kỹ thuật. Trong thời gian 10 ngày nếu bên B không khắc phục được có thể bị đình chỉ và bồi thường 100% phần giá trị khối lượng (bao gồm vật tư và nhân công) thiệt hại do bên B gây ra.

Bên B:

 • Nhận bàn giao mặt bằng công trình do bên A giao.
 • Đảm bảo thi công đúng chất lượng, đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật theo kích thước đã thỏa thuận và bản vẽ thiết kế. Nếu không đúng kỹ thuật, mỹ thuật theo kích thước đã thỏa thuận thì phải làm lại mà không được tính phí và đồng thời chịu trách nhiệm và chi phí khắc phục, sửa chữa sai sót do bên B thi công sai lệch thiết kế và tim mốc đã được bàn giao (100% phần giá trị khối lượng hư hỏng bao gồm vật tư và nhân công).
 • Phía đơn vị thi công phải kịp thời xem xét vật tư công trình và báo gọi vật tư sớm cho bên A để chuẩn bị tránh gây ảnh hưởng tiến độ. Trong vòng 03 ngày kể từ khi bên A nhận được thông báo vật tư cho phần thô và 15 ngày đối với vật tư hoàn thiện thì bên A sẽ cung cấp đầy đủ cho bên B.
 • Nếu gặp vấn đề gì vướng mắc phải thông báo cho giám sát của bên A, không được tự ý xử lý vấn đề gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình.
 • Đảm bảo thi công công trình theo thời hạn đã cam kết theo Điều III của hợp đồng.
 • Có quyền tạm dừng thi công nếu bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán của mình theo Điều VI của hợp đồng.
 • Trong quá trình thi công nếu xảy ra sự cố của công trình hai bên thì bên B phỉa chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm về vấn đề an toàn lao động tại công trình và an toàn lao động cho công nhân của bên B và các công tác phòng chống cháy nổ.
 • Cuối mỗi ngày thi công phỉa tiến hành quét dọn và vệ sinh sân đường, mặt bằng nơi công trình đang thi công tránh gây mất vệ sinh đối với hàng xóm.
 • Ông ……………… phỉa thường xuyên có mặt tại công trình mỗi ngày vá túc trực để quản lý và điều hành công nhân của mình tại công trình.
 • Phô tô CMND của toàn bộ công nhân thi công tại công trình nộp lại cho bên A sau 15 ngày kể từ ngày khởi công.
 • Trong quá trình thi công phải đảm bảo có ít nhất 08 công nhân làm việc 01 ngày.

Điều VIII: Bồi thường hợp đồng.

 • Bên B vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng mà không do điều kiện bất khả kháng hoặc không do lỗi của bên A gây ra, thì chịu phạt 200.000/ngày.
 • Nếu ông ………… không quản lý chặt chẽ công nhân hoặc thi công gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm công trình cũng như uy tín của công ty Đại Đồng Đen thì sẽ trừ 10% giá trị hợp đồng. Số tiền này sẽ được bên A khấu trừ vào giai đoạn thứ 7 của điều VI trong hợp đồng này.
 • Nếu bên A thanh toán không đúng hạn như đã nêu ở điều VI của hợp đồng này, thì chịu phạt 200.000/ngày và chịu trách nhiệm về việc chậm tiến độ của công trình.

Điều IX: Chi phí phát sinh, những thay đổi sau khi ký kết hợp đồng.

 • Nếu sau khi ký hợp đồng giữa hai bên có những thay đổi cần thiết để tốt hơn cho công trình thì cùng nhau bàn bạc và lập biên bản thống nhất ý kiến sau đó mới được thực hiện.
 • Khi có bất kỳ sai khác nào so với thiết kế hoặc điều chỉnh của trực tiếp tại công trình của giám sát bên A mà bên B tự ý thi công thì bên B phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm (bồi thường 100% phần giá trị khối lượng hư hỏng bao gồm vật tư và nhân công nếu để xảy ra hư hỏng hoặc về sự sai lệch trên).

Điều X: Điều khoản chung.

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản như đã ghi trong hợp đồng này.
 • Không bên nào được tự ý đơn phương hủy hợp đồng. Nếu bên B tự ý đơn phương hủy hợp đồng mà không do lỗi chủ quan của bên A trước ngày thi công thì bị mất số tiền cọc lần 1 theo điều VI.
 • Nếu bên b tự ý đơn phương hủy hợp đồng mà không do lỗi chủ quan của bên A trong quá trình thi công thì bên A không có trách nhiệm thanh toán số tiền ở giai đoạn tiếp theo của hợp đồng cho bên B kể từ thời điểm bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Mọi phát sinh ngoài hợp đồng hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết dựa trên tinh thần hợp tác bình đẳng và cùng có lợi. Nếu có phát sinh ngoài tranh chấp, hai bên không tự thỏa thuận được với nhau thì tóa án kinh tế là nơi giải quyết mọi tranh chấp (nếu có).
 • Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01(một) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bình Dương, ngày ……… tháng ………. năm 2018

          ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN A

                                                                  CÔNG TY TNHH TM & DV ĐẠI ĐỒNG ĐEN

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH ĐẠI ĐỒNG ĐEN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PH Ụ L ỤC HỢP ĐỒNG SỐ 01

(Danh mục các nội dung diễn dãi các công tác thực hiện kết hợp hồ sơ thiết kế).

(Phụ lục hợp đồng này được kèm theo hợp đồng số …… ĐĐ 18 do 02 bên ký kết ngày ……… đây là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng).

 

STT

Công việc diễn giải

Khối lượng

Ghi chú

1

Nhận vị trí từ bên A

 

 

2

Vệ sinh và giải phóng mặt bằng (phá dỡ đầu cọc bê tông cốt thép để chuẩn bị thi công). Làm làn trại và trông coi công trình.

Theo BVTK

 

3

Đào hố móng công trình, hố ga, đà kiềng, bể phốt.

Theo BVTK

 

4

Đổ bê tông đá 4x6, vữa mác 100 đế móng và đà kiềng.

Theo BVTK

 

5

Đổ bê tông đá 1x2 mác 250 móng, cột, đà kiềng, sàn nhà 10cm.

Theo BVTK

 

6

Gia công lắp dựng cốt thép theo thiết kế móng, cột, đà kiềng, dầm, sàn theo bản vẽ kết cấu.

Theo BVTK

 

7

Gia công và lắp dựng ván khuôn, dàn giáo, cây chống cho toàn bộ công trình trong các công tác liên quan.

Theo BVTK

 

8

Xây tường gạch theo bản vẽ thiết kế kiến trúc kèm theo: tường, bó vỉa, bể phốt, hố ga cánh gà, hàng rào cổng ngõ và sân sau.

Theo BVTK

 

9

Tô tường mặt trong và ngoài toàn bộ công trình

Theo BVTK

 

10

Đắp cát nâng nền nhà.

Theo BVTK

 

11

Vận chuyển xà bần và đất thừa lên ôtô do bên A cung cấp hoặc tập kết ra ngoài bãi trong phạm vi 50m do bên A chỉ định.

Theo BVTK

 

12

Chống thấp sân thượng: nhà vệ sinh, ban công và toàn bộ mặt ngoài của công trình trừ mặt tiền.

Theo BVTK

 

13

Ốp gạch tường nhà theo bản vẽ thiết kế (hoặc đi lên chân tường), ống gạch bếp. (Ốp âm tường phòng khách 1,2m, phòng bếp 1,6m, nhà vệ sinh 2,7m).

Theo BVTK

 

14

Ốp gạch trang trí các vị trí theo bản vẽ thiết kế.

Theo BVTK

 

15

Chèn bông gió và cửa đi, cửa thông phòng (nếu có).

Theo BVTK

 

16

Sơn nước cho phần tường còn lại không chống thấm toàn bộ trần nnha2.

Theo BVTK

 

17

Xây tường đỡ và đổ đan bếp và trát cầu thang.

Theo BVTK

 

18

Đi hệ thống điện âm trần, âm tường cho công trình theo bản vẽ thiết kế (không bao gồm hệ thống mạng Lan văn phòng, hệ thống chống sét, hệ thống điện 3 pha, ống đồng máy lạnh)..

Theo BVTK

 

19

Đi hệ thống cấp và thoát nước cho toàn bộ công trình đúng theo bản vẽ thiết kế bao gồm cả nước nóng và nước lạnh).

Theo BVTK

 

20

Lắp đặt hệ thống đèn điện và thiết bị cấp thoát nước cho công trình.

Theo BVTK

 

21

Thi công lắp dựng kèo và mái ngói cho công trình.

Theo BVTK

 

22

Hoàn thành và vệ sinh công trình. Bàn giao công trình đi vào sử dụng.

 

 

 

Ghi chú: BVTK: Bản vẽ thiết kế.

 • Đối với công tác cốp pha thì bên B phải chuẫn bị vật tư về ván khuôn, dàn giáo, công tác ốp, lát phải đi trùng ron, vuông cạnh.
 • Có biện pháp chống nứt đường điện sau này trước khi hoàn thiện công trình.

 

Bình Dương, ngày ……… tháng ………. năm 2018

         ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                                                                           ĐẠI DIỆN BÊN A

                                                                CÔNG TY TNHH TM & DV ĐẠI ĐỒNG ĐEN

 

 

 

 

 

 

 

DỊCH VỤ MỚI NHẤT

Diện tích: MẪU NHÀ CẤP 4

Khu vực: Mẫu nhà cấp 4 đẹp tại Bình Dương - Công ty Đại Đồng Đen.

MẪU NHÀ CẤP 4 /m2

Mẫu nhà cấp 4 đẹp tại Bình Dương - Công ty Đại Đồng Đen.

Diện tích: MẪU NHÀ XƯỞNG

Khu vực: MẪU NHÀ XƯỞNG

MẪU NHÀ XƯỞNG /m2

Mẫu Nhà Xưởng Đẹp Giá Rẻ Tại Bình Dương Báo Giá Xây Dựng Uy Tín 2018- Công ty xây dựng Đại Đồng Đen cung cấp các loại mẫu Nhà Xưởng đẹp, Nhà Thép Tiền Chế tại Bình Dương

Diện tích: MẪU BIỆT THỰ

Khu vực: MẪU BIỆT THỰ

MẪU BIỆT THỰ /m2

Mẫu Nhà Biệt Thự Đẹp Giá Rẻ Tại Bình Dương Báo Giá Xây Dựng Uy Tín 2018- Công ty xây dựng Đại Đồng Đen cung cấp các loại mẫu Nhà Biệt Thự đẹp, Nhà Ở, Văn Phòng ở tại Bình Dương

Diện tích: MẪU NHÀ PHỐ

Khu vực: MẪU NHÀ PHỐ

MẪU NHÀ PHỐ /m2

Mẫu Nhà Phố Đẹp Giá Rẻ Tại Bình Dương Báo Giá Xây Dựng Uy Tín 2018- Công ty xây dựng Đại Đồng Đen cung cấp các loại mẫu Nhà Phố đẹp, Nhà Ở, Văn Phòng ở tại Bình Dương

Diện tích: Từ 50m2 - 100m2 - 30.000m2

Khu vực: Bình Dương

3,5- 4,5 triệu /m2

Công Ty Xây Dựng Giá Rẻ Ở Tại Bình Dương Giảm Giá 30% Gọi Ngay – Công ty Đại Đồng Đen chuyên nhận thầu xây dựng nhà trọn gói, xây dựng nhà ở, xây dựng nhà xưởng uy tín tại Bình Dương – Cam kết giá tốt nhất tại Bình Dương – Uy tín – Chuyên Nghiệp.
TIN DỊCH VỤ
0972304362