Diện tích: 500m2- 15.000m2

Khu vực: Bình Dương - Các Khu Công Nghiệp.

 /m2

Cho thuê nhà xưởng Bình Dương – Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương. Công ty Đại Đồng Đen chuyên dịch vụ cho thuê kho, nhà xưởng tại Bình Dương, Giá Rẻ, Giảm Giá 30%, Gọi Ngay.

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê kho giá rẻ tại Vsip 1 Bình Dương, dịch vụ kho vận, cho thuê kho bãi, kho chứa hàng diện tích các loại ở Bình Dương, KCN VSIP 1, Thuận An

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê kho giá rẻ tại Kcn Sóng Thần Bình Dương, kho bãi nhà xưởng, kho chứa hàng với đủ loại diện tích cho thuê trong khu công nghiệp Sóng Thần Bình Dương

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Dịch vụ Cho Thuê Kho Giá Rẻ Tại Dĩ An Bình Dương, công ty Đại Đồng Đen chuyên cho thuê kho bãi nhà xưởng, kho chứa hàng từ 100m2, 200m2, 500m2 uy tín Dĩ An

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho Thuê Kho Chứa Hàng Giá Rẻ ở Tại Bình Dương, diện tích từ 500m2- 1000m2 – 50.000m2, công ty cho thuê kho chuyên nghiệp tại Bình Dương giảm giá 30%

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Công Ty Đại Đồng Đen chuyên Cho Thuê Kho Bãi Để Chứa Hàng Giá Rẻ Tại Bình Dương, dịch vụ kho vận cho thuê kho ở Bình Dương uy tín

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe nâng Thanh Miện, Công ty Đại Đồng Đen dịch vụ cho thuê xe nâng hạ giá rẻ ở tại Thanh Miện Hải Dương, xe nâng hàng, xe nâng người– Báo Giá Năm 2017

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe nâng Kinh Môn, Công ty Đại Đồng Đen dịch vụ cho thuê xe nâng hạ giá rẻ ở tại Kinh Môn Hải Dương, xe nâng hàng, xe nâng người– Báo Giá Năm 2017

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe nâng Bình Giang, Công ty Đại Đồng Đen dịch vụ cho thuê xe nâng hạ giá rẻ ở tại Bình Giang Hải Dương, xe nâng hàng, xe nâng người– Báo Giá Năm 2017

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe nâng Tứ Kỳ, Công ty Đại Đồng Đen dịch vụ cho thuê xe nâng hạ giá rẻ ở tại Tứ Kỳ Hải dương, xe nâng hàng, xe nâng người– Báo Giá Năm 2017

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe nâng Thanh Hà, Công ty Đại Đồng Đen dịch vụ cho thuê xe nâng giá rẻ ở tại Thanh Hà Hải dương, nâng hàng, xe nâng người– Báo Giá Năm 2017

Diện tích:

Khu vực:

 /m2

Cho thuê xe nâng Nam Sách, Công ty Đại Đồng Đen dịch vụ cho thuê xe nâng giá rẻ ở tại Nam Sách Hải dương, nâng hàng, xe nâng người– Báo Giá Năm 2017

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BÌNH DƯƠNG

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG BÌNH DƯƠNG – CHO THUÊ XƯỞNG GIÁ RẺ BÌNH DƯƠNG