Dự án nhà Anh Trung, Thái Hoà, Tân Uyên, Bình Dương

  • Chủ đầu tư: Anh Trung.

  • Công trình: Nhà phố đường liên huyện.

  • Địa chỉ: Thái Hoà – Tân Uyên – Bình Dương.

  • Nhà thầu: Công Ty Đầu Tư & Xây Dựng Đại Đồng Đen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *